REFERENCE

 
 
ZIL INŽENIRING, d. d., je skupaj s svojimi pravnimi predhodniki realiziral in sodeloval pri pripravah ter organiziranju gradnje in s tem pridobil bogate izkušnje pri več kot 20.000 stanovanj, objektih družbenega standarda (šole, vrtci, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, …) sodeloval pri obnovi starejših in kulturno zaščitenih objektov, tudi v ožjem središču Ljubljane, kot tudi pri pripravi in opremljanju stavbnih zemljišč, sodeloval pri izgradnji oz. rekonstrukciji glavnih cest v Ljubljani v okviru t.i. 10 letnega programa izgradnje cest.
 
Zil INŽENIRING d.d. opravlja storitve na področju gradbeništva, tako na visokih kot nizkih gradnjah. Storitve obsegajo celoten izbor od umeščanja v prostor, priprave, pridobivanja projektne dokumentacije, do izvedbe in trženja, urejanja premoženjsko pravnih zadev, pridobivanja upravnih dovoljenj, oddajanja del po Zakonu o javnih naročilih (ZJN), izvajanja GOI nadzora, zaključevanja investicij in vzpostavitev etažne lastnine.
 
Glede na investitorstvo našo dejavnost delimo na gradnjo za trg (ko Zil INŽENIRING d.d. v svojem imenu in na svoj račun pripravi in izvede gradnjo) ter storitve za zunanje naročnike, ko za naročnika kot investitorja, izvrši pogodbeno dogovorjen obseg storitev.
 
 

Gradnja za trg

Podjetje se vse bolj uveljavlja tudi z lastno ponudbo – gradnjo stanovanj za trg, kjer prevladujejo stanovanjsko poslovni programi. V Sloveniji, kjer delujemo na nepremičninskem trgu, je od osamosvojitve do danes prišlo do precejšne preobrazbe trga, ki iz leta v leto postaja vse zahtevnejši. Z našo vizijo in željo po uspehu, smo se na spremenjene okoliščine vedno odzvali med prvimi in našli odgovore na želje in potrebe kupcev, seveda upoštevajoč pravila in zahteve stroke.
 
V zadnjih nekaj letih smo izvedli naslednje lastne projekte v skupni izmeri približno 60.000m2 uporabnih površin:
• Nove Stožice,
• Mali Grad Kamnik I in II. faza,
• Mali Grad Kamnik – poslovni objekt,
• Stolpiči Črnuče,
• Vile Hrušica,
• Stanovanjsko naselje vrstnih hiš Podutik,
• Vrtovi na Krki,
• Nove Koseze I,
• Prule I, II, III,
• Trubarjeva I in II,
• Garažna hiša Kozolec I,
 
V izvedbi pa so še projekti:
• Garažna hiša Kozolec II,
• Mali Grad Kamnik III. faza,
• Stanovanjsko poslovni objekt Črnuška gmajna,
• Vila Rožna dolina,
• Nove Koseze II in III,
• Stolpnica Severnica,
• Poslovni objekt Šiška,…
 
 

Gradnja za zunanje naročnike

Projekte, kjer je v zadnjem obdobju ZIL INŽENIRING, d.d., organiziral oz. izvajal inženiring in strokovni nadzor.
 
Pri visokih gradnjah:
• gradnja prizidka k Narodni Galeriji,
• Dom starejših občanov Trnovo,
• Preureditev poslovne stavbe A Cosmos,
• Športna dvorana Mokronog,
• Multikino Kolosej,
• Stanovanjsko poslovno naselje Župančičeva jama,
• športno poslovni center Bežigrad (POP TV),
• pokrit bazen pri Fakulteti za šport,
• podzemne garaže BS 3,
• Garažna hiša Kozolec I in II,
• Križevniška, Karlovška vrata,
• Hrenova rekonstrukcija,
• Ambasada Ruske federacije,
• usposobitev večjega števila vojašnic,
• preureditev samskih domov v stanovanja,
• prenova objektov v ožjem mestnem središču,…
 
 
Na področju nizkih gradenj je podjetje s svojo prilagodljivo ekipo inženirjev recenziralo oz. revidiralo preko 2.000 objektov nizkih gradenj in s partnerji opravilo storitev strokovno svetovalnega inženiringa vključno z inženiring storitvami in nadzorom pri gradnji različnih odsekov delov cest od občinskega vse do državnega nivoja (npr. AC Šentvid Koseze, Smlednik-Krška vas, Razdrto-Vipava, obvoznice Maribor, prekmurskih odsekov avtocest,…) in na programu državnih cest. Pomemben obseg poslovanja na cestnem programu predstavljajo recenzije in revizije, ki jih opravljamo od ustanovitve in zajemajo obdelavo preko 2.000 poslov.
©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo