DRUGE POVEZAVE


Mesto Ljubljana   www.ljubljana.si
Novo Mesto    www.novomesto.si
Kamnik     www.kamnik.si
Stanovanjski sklad – RS   www.stanovanjskisklad-rs.si/
Ministrstvo za okolje in prostor  http://www.mop.gov.si/
ZGO-1     http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3490.html
ZVKSES     http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3787.html
DARS     www.dars.si
DRSC     http://www.dc.gov.si/
Zemljiška knjiga   http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal
 
 
 
 

SEZNAM BANK - Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

 
 
Spletna stran ABANKA VIPA d.d.:
http://www.abanka.si/
 
Spletna stran UniCredit Banka Slovenija d.d.:
http://www.unicreditbank.si/
 
Spletna stran BANKA CELJE d.d.:
http://www.banka-celje.si/
 
Spletna stran NLB BANKA DOMŽALE d.d.:
http://www.banka-domzale.si/
 
Spletna stran BANKA KOPER d.d.:
http://www.banka-koper.si/
 
Spletna stran BANKA SPARKASSE d.d.:
http://www.sparkasse.si/
 
Spletna stran NLB BANKA ZASAVJE d.d.:
http://www.banka-zasavje.si/
 
Spletna stran BAWAG BANKA d.d.:
http://www.bawag.si
 
Spletna stran DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.:
http://www.dbs.si/
 
Spletna stran FACTOR BANKA d.d.:
http://www.factorb.si/
 
Spletna stran GORENJSKA BANKA, d.d., KRANJ:
http://www.gbkr.si/
 
Spletna stran HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.:
http://www.hypo-alpe-adria.si/
 
Spletna stran NLB KOROŠKA BANKA d.d.:
http://www.koroska-banka.si/
 
Spletna stran NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.:
http://www.nkbm.si/
 
Spletna stran NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., LJUBLJANA:
http://www.nlb.si/
 
Spletna stran PBS d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d..:
http://www.pbs.si/
 
Spletna stran PROBANKA d.d.:
http://www.probanka.si/
 
Spletna stran RAIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d.:
http://www.r-kb.si/
 
Spletna stran SKB BANKA d.d. LJUBLJANA.:
http://www.skb.si/
 
Spletna stran SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA:
http://www.sid.si/
 
Spletna stran VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA d.d.:
http://www.volksbank.si/
 
SEZNAM PONUDNIKOV LEASINGA:
Spletna stran HYPO LEASING d.o.o.:
http://www.hypo-alpe-adria.si/si_cms/leasing/home.nsf
 
Spletna stran KBM-LEASING d.o.o.:
http://www.kbm-leasing.si/
 
Spletna stran RAIFFEISEN LEASING d.o.o.:
http://www.rl-sl.com/kalkulacije/nepremicnine.asp
 
Spletna stran PROBANKA LEASING d.o.o.:
http://www.probanka.si/portal/page?_pageid=38,76742&_dad=portal&_schema=PORTAL
 
Spletna stran NLB LEASING:
http://www.nlbleasing.si/si/financni_leasing.wlgt
©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo