VIZIJA (kam gremo, kako in s kakšnimi vrednotami):

Postati najodličnejša,  v trajnostni razvoj usmerjena družba za  udejanjanje izbranih projektov za trg in projektov za zunanje naročnike s področij visokih in nizkih gradenj ter drugih storitev, povezanih z inženiringom in razvojem projektov.
©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo