ZGODOVINA

 
Družba Zil INŽENIRING d.d. je bila ustanovljena leta 1990. Pred tem obdobjem je 20 let delovala v okviru Zavoda za izgradnjo Ljubljane, pristojna za izgradnjo in prodajo večjih stanovanjskih sosesk, med drugim Štepanskega naselja, kot enega največjih gradenj tedaj in dobro leto kot družbeno podjetje.
Po osamosvojitvi Slovenije,  v času popolnoma zamrlega trga stanovanjskih nepremičnin, je družba po preoblikovanju in lastninjenju na prepihu takratnih gospodarskih razmer morala začeti praktično od začetka. Z jasno vizijo in močno voljo novega vodstva je Zil INŽENIRING pričel pridobivati nove posle, tako za zunanje, znane naročnike, kot z gradnjo za trg. Tako smo v letih med 1992 in 1998 izvedli več stanovanjsko-poslovnih projektov na področju Ljubljane in okolice in s tem orali ledino na takrat praktično mrtvem trgu stanovanjske gradnje.
 
V letih ob prelomu tisočletja smo te projekte večinoma zaključili in pričeli z novo fazo razvoja družbe, še bolj usmerjenega v potrebe kupcev,i inženiringa in razvoj projektov (developerstvo) za zunanje naročnike. V prvi dekadi novega tisočletja smo svoja znanja, izkušnje in druge prednosti (poleg tehnične in strokovne, ob nenehnem spreminjanju zakonodaje tudi pravne specializiranosti), pridobljenih pri gradnji za trg, posvetili manjšim, a toliko bolj reprezentativnim in specializiranim projektom, s poudarkom  na skrbni izbiri lokacije.
 
Svoja strokovna in izkušenjska znanja smo nudili tudi pri gradnji slovenskega avtocestnega križa, kjer smo sodelovali bodi kot inženir ali revizor. Z enakimi programi smo  sodelovali tudi pri gradnji cest državnega pomena. Ta veja našega delovanja se je skozi leta utrjevala ter širila in danes predstavlja pomemben delež našega poslovanja.
 
Zil INŽENIRING d.d. je danes vodilna družba na področju razvojnega (developerskega) inženiringa v Sloveniji. Med drugim je njegova prednost vedno bila in bo tudi v prihodnje skrbna, preudarna in vizionarska izbira kakovostne in privlačne lokacije. Strokovno dejavnost Zila podpira odlična, izobrazbeno raznolika skupina sodelavcev z neprecenljivimi izkušnjami ter zavidljive reference. Zaradi multiresorske, celovite, sodobne, projektne organiziranosti je Zil INŽENIRING d.d. dinamična in hitro odzivna družba z jasno vizijo in pogledom, usmerjenim v prihodnost.
©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo