Zil INŽENIRING d.o.o. je gospodarska družba za inženiring in vodenje investicij, razvojnik in investitor za širšem nepremičninskem trgu.
Izbor odličnih lokacij, najkakovostnejših tehnik in materialov ter odlično sodelovanje s naročniki in vsemi partnerji nam omogočajo dosegati najučinkovitejše in optimalne izvedbe projektov z višjimi standardi kakovosti. Ob tem z našo strokovnostjo in dolgoletnimi izkušnjami na področjih delovanja, skupaj s spremljanjem najnovejših tehnologij in sistemov ter trajnostnega razvoja iščemo nove inovativne rešitve. Na ta način celovito obvladujemo kompleksne gradbene procese vse od ideje do zaključka projekta v vseh smislih.
 
Zil INŽENIRING d.o.o. opravlja storitve na področju gradbeništva, tako na visokih kot na nizkih gradnjah. Storitve obsegajo celoten izbor od umeščanja v prostor, priprave, pridobivanja projektne dokumentacije, do izvedbe in trženja,… urejanja premoženjsko pravnih zadev, pridobivanja uporabnih dovoljenj, oddajanja del po Zakonu o javnih naročilih (ZJN), izvajanja gradbenega, obrtniškega, inštalacijskega (GOI) nadzora, zaključevanja investicije in vzpostavitev etažne lastnine.
Delovanje podjetja je usmerjeno v dva bistvena sklopa in sicer gradnjo poslovnih, stanovanjsko poslovnih in stanovanjskih objektov za znanega naročnika in gradnjo za trg. Drugi sklop pa zajema  storitve na področju gradbeništva inženiringa, koordinacije, revizije, recenzije, …. za znane naročnike, predvsem za nizke gradnje.
Podjetje kot celota obvladuje celotno postavitev  kompleksnih gradbenih in nepremičninskih procesov, funkcijo koordinacije in strateškega managementa, razvojnega, inženirskega, pravnega in finančnega svetovanja.
Skupaj s povezanimi družbami nastopamo na agencijsko prodajnem trgu ter področju upravljanja zgradb s hčerinsko gospodarsko družbo PUN nepremičnine d.o.o. ter delujemo na trgu turizma z gospodarsko družbo Oljka d.o.o.
 

©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo