Sporočilo za javnost
 
Razstava prijavljenih projektov za obeleženje gradbišča PCG Ilirija v Mestni hiši
 
Natečaj Novi Bloudek pritegnil kar 31 študentskih ekip
 
Ljubljana, 5. januar 2011 – Vsi elaborati, ki so prispeli na študentski projektni natečaj Novi Bloudek za kreativno, estetsko in funkcionalno obeleženje ograje gradbišča Plavalno gimnastičnega centra Ilirija, bodo  od 10. januarja 2011 razstavljeni v Osrednjem atriju Mestne hiše v Ljubljani. Razstavo bo odprl župan MOL Zoran Janković. Študentje so prijavili 31 projektnih nalog, strokovna ocenjevalna komisija pa je izbrala prvo nagrajeno in še tri druge, ki so prejele enakovredne nagrade. Zmagovalni elaborat je skupinsko  delo Tea Kajzerja, Mije Mikuž in Sare Slivnik.
 
Študentski natečaj, ki so ga v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani pripravili Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija, Športno društvo Narodni dom in družba ZIL inženiring, je potekal konec lanskega leta. Gradiva zanj je dvignilo 150 študentov iz vse Slovenije. Prispele elaborate je ocenila sedemčlanska strokovna komisija, v kateri so bili poleg predsednika, podžupana prof. Janeza Koželja, še dekan Fakultete za arhitekturo prof. Peter Gabrijelčič, docent Uroš Lobnik iz Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Ranko Novak, arhitekt in scenograf Ivo Koritnik, predsednik Športnega društva Narodni dom Dejan Crnek in predsednik Plavalnega kluba Ilirija Nestor Mankoč. Komisija je prispele elaborate, ki vključujejo zasnovo ograje in posebno inštalacijo, ocenjevala po vnaprej opredeljenih in objavljenih kriterijih, predvsem z vidikov konstrukcije, uporabnosti, likovnih vzorcev, sporočilnosti in varčnosti (trajnost v povezavi z možnostjo reciklaže).
 
Komisija je soglasno odločila, da prvo nagrado v višini tri tisoč evrov prejme skupina avtorjev Teo Kajzer - Mija Mikuž - Sara Slivnik iz Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Enakovredna priznanja v višini po tisoč evrov pa je podelila skupinam Žiga Misjak – Vesna Lenart, Neža Novak – Gregor Turnšek – Nika Van Berker in Tomažu Čamerniku, prav tako študentom ljubljanske Fakultete za arhitekturo.
 
Množično zanimanje študentov potrjuje, da so tovrstni natečaji, po vzoru drugih evropskih prestolnic - predvsem Dunaja in Pariza, tudi v Ljubljani več kot zaželeni. Mladim, še neuveljavljenim ustvarjalcem namreč omogočajo, da preizkusijo svojo ustvarjalnost tudi v praksi, hkrati pa prispevajo k estetskemu in kulturnemu utripu slovenske prestolnice. Snovalci razpisa s postavitvijo funkcionalne gradbiščne ograje namreč želijo obeležiti gradbišče in prebivalcem ter obiskovalcem Ljubljane na ustvarjalen način prikazati potek gradnje objekta.
 
Projektne naloge, ki so prispele na natečaj, bodo v Mestni hiši razstavljene do 28. januarja 2011.
* * *
©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo