Sporočilo za javnost
 
Projektni natečaj za obeleženje ograje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija
Novi Bloudek spodbuja ustvarjalnost mladih
 
Ljubljana, 29. september 2010 – Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija,  Športno društvo Narodni dom in družba ZIL inženiring so v sodelovanju Fakultete za arhitekturo v Ljubljani razpisali študentski projektni natečaj Novi Bloudek za kreativno, estetsko in funkcionalno obeleženje ograje gradbišča Plavalno gimnastičnega centra Ilirija v Ljubljani. Zainteresirani študentje arhitekture in likovne akademije bodo za snovanje kreativnih zamisli, ki bodo izražale skrb za razvoj športa, okolja in kulture, imeli na voljo mesec dni. Strokovna žirija bo med prispelimi rešitvami za izvedbo ograje izbrala tisto, ki bo na temeljih Bloudkove zapuščine jasno izražala prihodnjo dejavnost centra in bo zanimiva tudi za turiste. Rok za zbiranje natečajnih rešitev je do 25. oktobra letos, že prvi teden je razpisna gradiva dvignilo skoraj sto študentov iz Ljubljane in Maribora.
 
Snovalci projekta si s postavitvijo kreativne gradbiščne ograje želijo estetsko in sporočilno obeležiti gradbišče in prebivalcem Ljubljane ter njenim obiskovalcem na zanimiv in ustvarjalen način prikazati potek in način gradnje objekta. Tako bo sicer neprivlačna okolica gradbišča postala atraktivna in zanimiva, zainteresirani študentje iz Ljubljane in Maribora pa bodo imeli priložnost, da izrazijo svoje kreativne zamisli in ideje za zanimivo, ustvarjalno in funkcionalno gradbiščno ograjo. Natečaj predvideva tudi zasnovo inštalacije pred ograjo, ki bo simbolizirala razvoj sodobnega športa, okolja in kulture.
 
Gradnja Plavalno gimnastičnega centra Ilirija v Ljubljani se bo pričela v letu 2011 in bo trajala predvidoma dve leti. Gre za sodoben športni večnamenski center v prestolnici, ki bo ponujal idealne pogoje za razvoj vrhunskega športa v Sloveniji, hkrati pa bo služil za rekreacijo in prosti čas prebivalcev Ljubljane in širše okolice. Objekt bo imel hkrati kulturno, turistično (muzej Stanka Bloudka in dr. Viktorja Murnika) in izobraževalno vlogo, z njegovo izgradnjo pa bo rešena tudi problematika mirujočega prometa v ožjem mestnem središču. Posebna pozornost bo namenjena ekologiji. Kompleks je zasnovan energetsko, s tem pa tudi stroškovno varčno. S povečanjem zelenih površin in revitalizacijo Lettermanovega drevoreda bo objekt poudaril naravno lepoto parka Tivoli in tako postal pomembna naravna turistična znamenitost Ljubljane.
 
Študentje si bodo lokacijo bodočega gradbišča v spremstvu župana Ljubljane Zorana Jankovića in drugih udeležencev lahko ogledali 4. oktobra 2010 ob 16.00 uri. Obstoječe športne objekte jim bo predstavil slovenski vrhunski plavalec Peter Mankoč. Isti dan bodo nato na Fakulteti za arhitekturo prisluhnili županu Jankoviću, ki bo v Plečnikovi predavalnici predstavil svoj pogled na bodoči prostorski razvoj Ljubljane.
 
* * *
©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo