Sporočilo za javnost
 
Znani zmagovalci natečaja za obeleženje ograje gradbišča PGC Ilirija
»Novi Bloudek« spodbudil pripravo 31 projektov mladih ustvarjalcev
 
Ljubljana, 3. november 2010 – Študentski projektni natečaj Novi Bloudek za kreativno, estetsko in funkcionalno obeleženje ograje gradbišča Plavalno gimnastičnega centra Ilirija je spodbudil pripravo kar 31 projektnih nalog. Strokovna ocenjevalna komisija pod vodstvom predsednika komisije prof. Janeza Koželja je ocenila elaborate in izbrala prvo nagrajenega ter še tri druge, ki bodo prejeli enakovredne nagrade. Zmagovalni elaborat je skupinsko  delo Tea Kajzerja, Mije Mikuž in Sare Slivnik. Vsi elaborati  bodo predstavljeni na posebni razstavi v prostorih Mestne občine Ljubljana.
 
Gradiva za razpis, ki so ga v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani pripravili Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija, Športno društvo Narodni dom in družba ZIL inženiring, je do konca razpisnega roka dvignilo kar 150 študentov iz vse Slovenije. Prispele elaborate je ocenila sedem članska strokovna komisija, v kateri so bili poleg predsednika, podžupana prof. Janeza Koželja, še dekan Fakultete za arhitekturo prof. Peter Gabrijelčič, docent Uroš Lobnik iz Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Ranko Novak, arhitekt in scenograf Ivo Koritnik, predsednik Športnega društva Narodni dom Dejan Crnek in predsednik Plavalnega kluba Ilirija Nestor Mankoč. Komisija je prispele elaborate, ki vključujejo zasnovo ograje in posebno inštalacijo, ocenjevala po vnaprej opredeljenih in objavljenih kriterijih, predvsem z vidikov konstrukcije, uporabnosti, likovnih vzorcev, sporočilnosti in varčnosti (trajnost v povezavi z možnostjo reciklaže). Komisija je soglasno odločila, da prvo nagrado v višini tri tisoč evrov prejme skupina avtorjev Teo Kajzer - Mija Mikuž - Sara Slivnik iz Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Enakovredna priznanja v višini po tisoč evrov pa je podelila skupinam Žiga Misjak – Vesna Lenart, Neža Novak – Gregor Turnšek – Nika Van Berker in Tomažu Čamerniku, vsi prav tako študentje ljubljanske Fakultete za arhitekturo.
 
Da predstavlja projektni natečaj »Novi Bloudek« za študente arhitekture in likovne umetnosti ter oblikovanja zanimiv strokovni izziv, se je pokazalo že, ko se je več kot 60 zainteresiranih študentov kljub dežju udeležilo organiziranega ogleda lokacije ograje PGC Ilirija. V prisotnosti župana Jankoviča in nekaterih članov komisije so se seznanili z zgodovino in si v družbi plavalca Petra Mankoča ogledali sedanje stanje tega, za Ljubljano izjemno pomembnega objekta. Množično zanimanje študentov potrjuje, da so tovrstni natečaji, po vzoru drugih evropskih prestolnic - predvsem Dunaja in Pariza, tudi v Ljubljani več kot zaželeni.
 
* * *

Več informacij: Služba za odnose z javnostmi MOL: mediji@ljubljana.si,   ZIL inženiring: tms@zilinzeniring.si
©2010 ZIL InženiringAvtorjiPravno obvestilo